مکاتبات اداری

مکاتبات اداری


انجام کلیه نامه نگاری های اداری و بازرگانی

مکاتبات اداری و بازرگانی، شیوه نگارش و واژگان مخصوص به خود را دارد که به جهت آن­که این متون بار حقوقی دارند، درک و دانستن این شیوه اهمیت می­یابد. نورند آمادگی دارد کلیه متون اداری، بازرگانی، اعم از قراردادها، صورت­جلسات، و نامه­های اداری را ترجمه نماید.

می‌دانیم برای انجام امورسازمان‌ها گونه‌هایی از نوشته از قبیل: نامه، یادداشت، گزارش، رونوشت، صورت جلسه، دستورالعمل و… درجریان کارهای روزمره اداری قراردارد.هرکدام از این نوشته‌ها به فراخور، ایفاگر نقشی حساس بوده و می‌باشد و هر یک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. به همین دلیل سعی بر آن شده که دامنه بحث به نامه‌های اداری محدود گردد.

همچنین نورند آمادگی عقد قرارداد با شرکت­ها برای برعهده گرفتن کلیه مکاتبات اداری ایشان را دارد.