لیست قیمت

نرخنامه ترجمه رسمی به اطلاع می رسد. این فایل توسط کانون مترجمان رسمی ایران تهیه و تنظیم میگردد.

لطفاً برای دانلود فایل نرخنامه ترجمه رسمی ایـنــجـــا کلیک کنید.

(تاریخ آخرین ویرایش: 97/2/1)

 

کانون مترجمان رسمی ایران بعد از آنکه در آبان سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ پروانه فعالیت رسمی و ثبت رسمی گردید، دوران جدیدی از فعالیت خود را در چارچوب اساسنامه و آئین نامه جدید با هدف ساماندهی مترجمان رسمی، ارتقاء کیفی این حرفه، تحکیم پیوند میان اعضاء و دفاع از حقوق و منافع صنفی مترجمان رسمی آغاز نمود.